Statistika návštěvnosti ; Správce webu


Reálie

Husův životÚvodní str.
JAN HUScelý obrázek
rodný Husinec
u Prachatic
.......

celý obrázek
pomník M.J.Husa v Husinci
.......


Kozí Hrádek

Podle zpracování Dr.Václava Flajšhanse z r. 1905                               
Celkový přehled událostí ze života Husova

               Jednotlivé texty jsou skenovány a načteny pomocí OCR bez korektur.

OBSAH

Husův život
chronologický
přehled


Husinec
u Prachatic

je malebné
městečko
o kterém
se můžete
dozvědět
něco více
právě zde


Kdy a kde se narodil ...Mistr Jan Hus narodil se v městečku Husinci, když panoval v Čechách...
Kde se učil ...V dobách tehdejších obecného vyučováni školního nebylo; do škol chodívali obyčejně...
Jak se stal mistrem ...Na vysoké učení pražské mladý Jan z Husince přisel asi r. 1390...
Kdy se stal knězem ...Ale cílem Husovým bylo státi se professorem bohosloví, vykladačem svatého Písma. K tomu musil se státi napřed knězem...
Jak se stal kazatelem v kapli Betlémské ...Mladý kněz měl nyní poslání kázati slovo Boží, ale kde?...
Jak se stal kursorem ...Jako kněz i jako mistr dostoupil Hus na své dráze dosti daleko, v mladém věku...
Kterak se stal sentenciářem ...Mladý kursor theologický, znalec Písma, musil zabývati se dále studiem Sentencí. Sentencemi nazývána byla práce pařížského učence Petra Lombarda, v níž...
Jak Hus stal se formátem ...Obliba Husa v širších kruzích zjednávala také váhu jeho stoupencům...
Jak Hus stál v čele svého národa ...Nepořádné poměry, jaké byly na universitě po odchodu Němců, a zmatek v městě, jaký nastal klatbou arcibiskupovu, nemohly ovšem dlouho trvati...
Kterak Hus žil ve vyhnanství ...Nyní Hus - v záři, říjnu 1412 - stál na rozcestí. Pře jeho byla skončena; mohl se podrobiti nejvyšší světské moci a přízeň králova byla by mu ji usnadnila. Anebo vytrvati v boji, a tu ho čekala hranice. Mnozí před nim a mnozí po něm podrobili se násilí; konali svou povinnost až pokud jim v tom násilí zabránilo. Pak svalili odpovědnost na světskou vyšší moc a uchýlili se do soukromí. Význam Husův leží však v tom, že konal ještě více, nežli byl povinen. Nepodrobil se a šel svou cestou dále, vida jasně na jejím konci hranici. Jakmile bulla papežská došla, Hus odvolal se krásným listem k Ježíši Kristu, nejvyššímu soudci...