Statistika návštěvnosti ; Správce webu


Reálie

Hus v KostniciÚvodní str.
JAN HUScelý obrázek
Husův dům v Kostnici
obrázek o trochu větší Kostnice (pohled od jezera)
obrázek o trochu větší Kostnice (pohled na řeku)

Podle zpracování Dr.Václava Flajšhanse z r. 1905          
Celkový přehled
událostí ze života Husova                                                                                               Jednotlivé texty jsou skenovány a načteny pomocí OCR bez korektur.

Hus v Kostnici
chronologický
přehled

Proč Hus šel do Kostnice
-celý text-

Proč Hus šel do Kostnice
Lidí, jako byl kněz kuchmistr, bylo více; mnozí Husovi vytýkali aspoň to, že se nestaví k soudu papežovu, když jest nevinen. Hus tedy užil první pří-ležitosti, aby k soudu se dostavil a sebe i svůj národ hájil z kacířství.
Tato příležitost naskytla se mu v létě r. 1414. Papež Jan XXIII. a král římský Zikmund dohodli se již na podzim r. 1413, že k urovnání nepořádků v církvi svolají sněm církevní "koncil". A bylo usta-noveno, že má se sejíti 1. listopadu 1414 v Kostnici u jezera Bodamského, Zikmund že má chrániti jeho členy na cestě, papež Jan pak že má míti v Kostnici vrchní pravomoc.... ..... .... ....

celý obrázek Kostnice 18.stol.

Jak byl souzen a vězněn
-celý text-

Jak byl souzen a vězněn
28. listopadu 1414 vynutili kardinálové na papeži rozkaz k zatykači a vyslali dva biskupy do domu vdovy Fidy. Ti oznámili Husovi, postavivše na ulici strážné, že si kardinálové přejí s ním mluviti. Pan Jan z Chlumu, poznav hned, co se zamýšlí, bránil odchodu Husovu, upozorňoval biskupy na glejt Zikmundův, ale marně. Hus nechtěl, aby se zdálo, že ze strachu bojí se svou víru vyznati - a šel s biskupy, rozžehnav se se svou hostitelkou. Pan Jan ho provázel.... ..... .... ....

celý obrázek
Hus před koncilem 6. července 1415

Jak zemřel
-celý text-

Jak zemřel
6. července 1415, v sobotu, přišli ráno vyslanci koncilu pro Husa do žaláře. Odpoután, pouze na jedné noze mu pouto necháno, veden do domu, kde zasedal koncil. Byla sloužena mše a při ní Hus, jako kacíř, musil zůstati v předsíni chrámu. Poté teprve byl uveden dovnitř a biskup z Lodi měl kázaní na slova: "Budiž zničeno tělo hříchu" - ukazuje takto na Husa. Byly pak od Jindřicha Pira, sekretáře koncilu, čteny žaloby na Husa artikul za artikulem... ..... .... ....