Kázání


Pro poslech stačí na odkaz kliknout.
Pro stažení mp3 zvolte nabídku na pravém tlačítku myši "uložit jako"

PřílohaVelikost
Cena lidského života.mp323.81 MB
Boje - Boží dívka v nesnázích.mp312.01 MB
Boje – Bůh bojuje za nás.mp313.75 MB
Boje - nečekaná strategie.mp310.95 MB
Bůh - aby pro Tebe byl Bůh dobrým pastýřem....mp313.92 MB
Bůh - když nám Bůh nestačí.mp319.48 MB
Bůh - spolehnout se pouze na Boha.mp312.16 MB
Bůh - výhrady vůči Bohu.mp327.42 MB
Církev - aby nezanikla.mp322.38 MB
Církev - Bůh není povinen jí žehnat.mp325.55 MB
Církev - co dělat s tím, co nám na církvi vadí.mp320.58 MB
Církev - je víc, než jen lidská organizace.mp323.88 MB
Církev - jednota není až tak těžká, jak se zdá.mp329.75 MB
Církev - jsme jenom lidé.mp324.86 MB
Církev - lidské představy o Boží církvi.mp319.86 MB
Církev - může se odvážit dělat víc.mp329.12 MB
Církev - nenič Boží rodinu.mp323.9 MB
Církev - potřebuje česká společnost církev....mp324.16 MB
Církev - smysl její existence.mp324.32 MB
Církev - vztah, nebo docházka....mp319.68 MB
Existenční starosti.mp312.36 MB
Duch svatý - Když nás vede Duch svatý.mp312.07 MB
Duch svatý - náhradník.mp39.24 MB
Duch svatý - naplňování.mp320.39 MB
Duch svatý - poněkud jiný zdroj charakteru.mp310.69 MB
Duch svatý - poněkud jiný zdroj moci….mp310.38 MB
Duch svatý - suverenita Ducha svatého.mp315.73 MB
Duch svatý - uschopňuje nás reprezentovat Boha.mp324.59 MB
Jak prožít smysluplný život.mp327.97 MB
Jak přijímáme Boží slovo.mp313.31 MB
Jaké je skutečně naše srdce.mp325.64 MB
Jed jménem starosti.mp325.13 MB
Jednota - 01 - Moc lidské jednoty.mp325.01 MB
Jednota - 02 - Jsme jenom lidé.mp324.86 MB
Jednota - 03 - Odpuštění.mp332.91 MB
Jednota - 04 - Nerozlučitelnost manželství.mp327.58 MB
Jsi - Bohem obdarovaný.mp319.7 MB
Jsi - bohatí v Bohu.mp323.96 MB
Jsi - buď jako Bůh.mp324.44 MB
Jsi - jak napodobovat Boha.mp316.2 MB
Jsi - jak prožít smysluplný život.mp327.97 MB
Jsi - jaké je skutečně naše srdce.mp325.64 MB
Jsi - jedinečný a důležitý.mp310.69 MB
Jsi - můžeš mít Boží charakter.mp320.22 MB
Jsi - ovoce našeho života.mp312.31 MB
Jsi - poznat bohatství v Bohu.mp311.18 MB
Jsi - představy druhých o našem životě.mp325.82 MB
Jsi - s věkem roste kvalita.mp316.18 MB
Jsi - svatý.mp317.85 MB
Jsi - to nejlepší teprve přijde, pokud....mp313.58 MB
Kristova nevěsta - církev je nevěsta.mp39.15 MB
Kristova nevěsta - dar manželské smlouvy.mp310.92 MB
Kristova nevěsta - připomínej si….mp39.17 MB
Kristus - Bůh přijal Kristovu oběť.mp317.8 MB
Kristus - díky Jeho vzkříšení můžeme....mp317.43 MB
Kristus - dvojí reakce na Krista.mp323.27 MB
Kristus - je to opravdu Někdo.mp323.42 MB
Kristus - patříme dobrému Pánu.mp322.33 MB
Kristus - skutečný, nikoliv církevní.mp314.35 MB
Kristus - Ten největší příběh lásky.mp322.68 MB
Kroky k proměně srdce.mp320 MB
Lidmi nenaplnitelné potřeby.mp326.5 MB
Lidské vs Boží skutky.mp328.14 MB
Manželství - je nerozlučitelné.mp316.2 MB
Manželství - Role muže v manželství.mp326.11 MB
Manželství - Role ženy v manželství.mp325.73 MB
Modlitba - 01 - Motivace.mp310.54 MB
Modlitba - 02 - Nechat mluvit Boha.mp311.82 MB
Modlitba - 03 - Pochybnosti.mp310.01 MB
Modlitba - 04 - Spolupráce s Bohem.mp311.83 MB
Modlitba - Nebuďte jako pokrytci.mp310.54 MB
Modlitba - Pochybnosti v modlitbách.mp310.01 MB
Nebránit Božímu slovu růst.mp329.18 MB
Nenechat se odlákat od cíle.mp324.88 MB
Nová smlouva - 01 - Dar života.mp315.53 MB
Nová smlouva - 02 - Přijetí milosti nebo odsouzení Zákonem.mp320.69 MB
Nová smlouva - 03 - Pozvání do Boží přítomnosti.mp316.66 MB
Nová smlouva - 04 - Jsme zcela svobodní pro vztah s Bohem.mp319.5 MB
Nová smlouva - 05 - Vzkříšení pro věčnost.mp318.09 MB
Nová smlouva - 06 - Abychom nakonec byli v nebi.mp314.36 MB
Nová smlouva - 07- Patříme Bohu jen díky Bohu.mp316.03 MB
Nová smlouva - 08 - Bůh je naším Otcem.mp323.79 MB
Nová smlouva - 09 - Viníci a oběti.mp318.08 MB
Nová smlouva - 10- Jednota.mp314.81 MB
Nová smlouva - 11- Nepřítelem vztahů je naše JÁ.mp312.74 MB
Nová smlouva - 12 - Zdroj skutečných vztahů.mp316.29 MB
Nová smlouva - 13 - Našimi nepřáteli nejsou lidé.mp315.38 MB
Nová smlouva - 14- Bojuj po Kristově boku.mp319.93 MB
O co si koleduje naše srdce.mp326.92 MB
Obnova - 01 - Nesnadnost obnovy.mp323.14 MB
Obnova - 02 - Obnova je návratem domů.mp323.74 MB
Obnova - 03 - Obnova je obnovou vztahu s Bohem.mp321.5 MB
Obnova - 04 - Nepohrdej malými krůčky.mp328.7 MB
Obnova - 05 - Překážky obnovy.mp324.67 MB
Obnova - 06 - Poslouchat nejvyšší autoritu.mp325.72 MB
Otčenáš - Boží království vs. omezenost politiky.mp328.18 MB
Otčenáš - Boží vůle.mp326.79 MB
Otčenáš - Buď posvěceno Tvé jméno.pdf64.82 KB
Otčenáš - Církev jako reklama na Otce.mp322.55 MB
Otčenáš - Co je Boží království.mp325.36 MB
Otčenáš - Denní chléb.mp325.02 MB
Otčenáš - Modlit se s důvěrou.mp319.36 MB
Otčenáš - Můžeme znát Boha jako svého Otce.mp325.28 MB
Otčenáš - Odpouštění dluhů.mp317.95 MB
Otec - Boží děti kopírují nebeského Otce.mp320.35 MB
Otec - opravdu ho znáš.mp322.74 MB
Otec - podobenství O dobrém Otci 1.mp310.74 MB
Otec - podobenství O dobrém Otci 2.mp38.14 MB
Plodnost - je normální.mp323.5 MB
Plodnost - pokud tomu nebráníš, jsi plodný.mp322.84 MB
Plodnost - připrav se na plodnost.mp316.05 MB
Služba - Boží výbava ke službě.mp340.78 MB
Služba - Povolání a dary našemu stavu navzdory.mp314.07 MB
Služba - Pro Boží církev - Boží dary.mp314.98 MB
Spasení - Cena lidského života.mp323.81 MB
Spasení - z milosti, nebo ze skutků - 1.část.mp318.35 MB
Spasení - z milosti, nebo ze skutků - 2.část.mp333.92 MB
To nejlepší teprve přijde, pokud....mp313.58 MB
Ty určuješ, co s tebou udělají okolnosti.mp310.77 MB
Utrpení - jak ho chápat.mp39.01 MB
Vděčnost okolnostem navzdory.mp37.41 MB
Vedení dětí k Bohu.mp323.53 MB
Vztah s Bohem - Bohu jde hlavně o naše srdce.mp326.31 MB
Vztah s Bohem - Boží projevy, nebo Bůh.mp323.34 MB
Vztah s Bohem - milování Boha.mp323.57 MB
Vztah s Bohem - navzdory okolnostem.mp311.47 MB
Vztah s Bohem - Nevěra věřících vůči Bohu.mp326.01 MB
Vztah s Bohem - opravdový vztah.mp326.01 MB
Vztah s Bohem - pouze aktivně.mp325.74 MB
Vztah s Bohem - vážná věc.mp312.62 MB
Vztah s Bohem - Základy pro hluboký vztah.mp324.76 MB
Vztahy - aby bylo co brát, je potřeba investovat.mp319.5 MB
Vztahy - Boží láska nás vede k lidem.mp325.14 MB
Vztahy - Jak jednáš s chybami druhých.mp322.76 MB
Vztahy - Moc lidské jednoty.mp325.01 MB
Vztahy - Neodplácej, ale žehnej.mp328.58 MB
Vztahy - nepomlouvat, ale přimlouvat se.mp327.29 MB
Vztahy - Nepřátele je možné milovat.mp317.92 MB
Vztahy - Odpouštěj.mp311 MB
Zkoušky a pokušení.mp328.08 MB
Zloděj jménem strach.mp322.47 MB